Napfény a tetőtérben

Fontos már az építkezés, felújítás, beépítés vagy bővítés legelején foglalkoznunk a bevilágítás kérdésével. Ugyanis, ha a nyílászárók beépítése után derül ki, hogy kevés a természetes fény, vagy nem ott van az ablak, ahol szükségünk lenne rá, ekkor már csak a mesterséges fényben bízhatunk, ami nem csak a pénztárcánknak lesz fájó. 

A megfelelő mennyiségű természetes fény nem csupán egy hóbortos igény, amit a háziasszonyok szajkóznak, jogszabály és számos szakmai fogalom is kapcsolódik hozzá.

A belső térbe beengedhető természetes megvilágítás mértékét a "világítási tényezővel" határozzák meg, amely a külső fénymennyiség és a belső megvilágítás hányadosa. Százalékban fejezi ki, hogy a belső térben a külső fénymennyiség mekkora része érvényesül.

  • Nagyon jól megvilágított a tér, ha a bevilágítási tényező eléri vagy meghaladja az 5 százalékot.
  • Alárendelt helyiségek esetében (közlekedő, gardrób) a 2 százalék körüli arány is elegendő fényt biztosít. 

Természetes fénymennyiség szemléltetése megvilágítási hányadossal

Magyarországon jogszabály (OTÉK: Országos Településrendezési és Építési Követelmények, 88.§) írja elő a huzamosabb tartózkodásra szolgáló helyiségek minimális bevilágító felületének nagyságát. 

Az előírás értelmében másként kell számolni a felülről és az oldalról érkező természetes megvilágítással.

Míg a homlokzati ablakok esetén a hasznos alapterület 1/8-adát kell biztosítani, a felülről érkező fény esetében elegendő az 1/10-edes arány betartása.  

Mi a hasznos alapterület?

Ezt szokták nettó alapterületnek is hívni, ami lényegében a teljes padlófelület azon része, ahol a belmagasság legalább 1,9 méter. 

A bevilágító felületek mennyiségén kívül még nagy jelentőséggel bír azok elhelyezése is:  

A természetes fény mennyiségének szemléltetése egy keskeny ablakkal

Természetes fény mennyiségének szemléltetése teljes falszélességű ablakkal

Természetes fénymennyiség növelése tetőablakokkal vagy fénycsatornákkal

A tájoláson és aalaprajzi elhelyezésén kívül van még egy másik fontos tényező, amit nem érdemes figyelmen kívül hagyni: a bevilágító felület vízszintessel bezárt szöge. A 90°-os szögben elhelyezett homlokzati nyílászárók más fénymennyiséget biztosítanak, mint egy felülvilágító. A tetősíkablakok általi, azaz a ferde síkról történő megvilágítás hatékonysága akár három-, ötszöröse is lehet, mint egy ugyanakkora függőleges ablakon keresztüli 

Mutatunk egy példát tetősíkablakokkal kiegészített, illetve anélküli helyiség bevilágítására is:

Tetőtér bevilagítása tetősík ablakokkal Tetőtér bevilágitása tetősíkablak nélkül

Ezt a bejegyzést 2020. február 15-én publikáltuk.