Otthonfelújítási támogatás: mit tartalmazzon a kivitelezési szerződés?

Az otthonfelújítási támogatás igénylésének feltételei között szerepel, hogy minden vállalkozóval szerződést kell kötni, aki munkálatokat végez az ingatlanon. Amelyik munkához kapcsolódóan hiányzik ez a szerződés, az nem pályázható a támogatásra. Cikkünkben azoknak segítünk, akiknek fogalma sincs, mi fán terem a kivitelezési szerződés, és hogyan is kellene kinéznie.  

Otthonfelújítás támogatás igényléséhez, ingatlanépítésre és –felújításra kötelező a megrendelőnek a munka elvégzéséért felelős jogi személlyel vagy egyéni vállalkozóval írásban rögzített, vállalkozói, kivitelezési szerződést kötni.  A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) (Ptk.) XXXVII. fejezetében megtalálható 6:252 paragrafusa tartalmazza a kivitelezési szerződésre vonatkozó előírásokat. A jó vállalkozói, kivitelezési szerződés ismérve, hogy mindkét fél érdekeit képviseli, védi. Éppen ezért, akár a kivitelező, akár a megrendelő ügyvédei által készült el a szerződés, a másik fél is mindenképp nézesse meg a saját érdekeit szem előtt tartó, a másik szerződő féltől független ügyvéddel!   

Milyen előfeltételei vannak a kivitelezési szerződésnek? 

A kivitelezési szerződés és munkafolyamatok megkezdése előtt a megrendelőnek kötelessége elkészíteni a tervdokumentációt és beszereznie a szükséges hatósági engedélyeket. Mielőtt a kivitelező aláírná a kivitelezési szerződést, kötelessége megvizsgálni és ellenőrizni a tervdokumentációt. Amennyiben hibával, hiányossággal találkozik, értesítenie kell a megrendelőt.  Ha ez a hiba, hiányosság a szerződés aláírását követően, az építkezés, felújítás során kerül napvilágra, kötelessége a megrendelőt azonnal értesíteni!  

Miből áll a kivitelezői szerződés?  

A szerződésnek tartalmaznia kell: 

- Mindkét szerződő fél személyes adatait, adószámát, nyilvántartási számát, számlaszámát, elérhetőségét, megrendelő esetén a NÜJ-t (építési napló naplóügyfél-jele). 

 • A munkálatok pontos megnevezését, követelmények meghatározását, a munkaterület címét, helyrajzi számát.  
 • A munkafolyamat szakaszait és az azokhoz kapcsolódó határidőket. 
 • A munkálatokért fizetett ellenérték pontos összegét, elszámolás és fizetés módját, határidejét.  
 • Ha a megrendelő nem járul hozzá alvállalkozók bevonásához, azt ebben a szerződésben kell rögzíteni. 
 • A kivitelezési dokumentációkhoz kapcsolódó kéréseket, rendelkezéseket. 
 • A hulladékelszállítással kapcsolatos teendőket, felelősöket.  
 • Az esetlegesen felmerülő pótmunka, többletmunka elszámolásának módját, ellenértékét. 
 • A feladat elvégzése után az átadás-átvétel körülményeit, az építési műszaki ellenőr megnevezését, aki jogosult a teljesítési igazolás kiállítására.  
 • Az elállás, felmondás körülményeit és módjait. 
 • A megrendelő nyilatkozatát, melyben bizonyítja az ellenérték kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. 
 • Előleg esetén annak körülményeit, felhasználását és elszámolását.  
 • A kivitelező nyilatkozatát kötelező felelősségbiztosításával kapcsolatban.  
 • A kivitelező biztosítékának összegét és biztosításának formáját, ami a jótálláshoz, szavatossághoz, szerződéstől eltérő teljesítésekre vonatkozik. 

Ezeket a felsorolt pontokat mindenképpen tartalmaznia kell a kivitelezési szerződésnek, de további kiegészítő információkkal is rendelkezhetünk. Ki lehet térni a megrendelő ellenőrzésének jogaira is, melyben lefekteti a szerződés az ellenőrzési jogát akár a munkafolyamatokra, akár a felhasznált anyagokra vonatkozóan. Ha egyidejűleg több munkafolyamat is folyik az építkezésen, felújításon, érdemes a szerződésben erre is kitérni, ugyanis minél több szakemberrel szerződünk, annál valószínűbb az egyes munkálatok határidejének csúszása, ami akadályozhatja a másik szakember munkájának ütemezett, zavartalan elvégzését. 

További információval kapcsolatban mindenképp egyeztess ügyvéddel, aki a szerződés összeállításánál, kiegészítésénél az érdekeidet védi, biztosítja! 

Forrás: 

Net.jogtar.hu  

Építkezés 2021 – Kivitelezési szerződés 


Ezt a bejegyzést 2021. május 25-én publikáltuk.