Mi fán terem a településképi bejelentés?

Ha építkezést tervezel, akkor vagy már hallottál a településképi bejelentésről vagy majd eljutsz abba a fázisba, amikor találkozol vele. Hiszen a Településképi bejelentés egy dokumentáció, ami bemutatja, hogy a tervezett épület, építmény a helyi előírásoknak (HÉSZ) megfelel, és ennek eredményeként a tervezett építési tevékenység megvalósítható. Nézzük meg közelebbről!

Ha még nem ástad bele magad a témába, akkor biztosan felmerülnek benned a következő kérdések: 

  • mi ez? 
  • mi a célja? 
  • kinek kell elkészítenie? 
  • kihez kell beadni? 
  • ki bírálja el? 

„A településképi bejelentési eljárás nem az engedélyezési eljárásokat megelőzően jelenik meg, hanem az építésügyi hatósági engedélyhez, valamint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek vonatkozásában biztosít a polgármesternek, illetve a főpolgármesternek eszközt arra, hogy befolyásolhassa a település képét. 2014. március 15-ét követően a műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység tekintetében már nem lehet településképi bejelentési eljárást lefolytatni.” 

Célja, hogy az adott településen tervezni, építeni kívánt épületek, építmények építészeti minősége feleljen meg a helyi kívánalmaknak, azaz legyenek magasszínvonalúak, illeszkedők, a helyi építészeti hagyományokat, településképet tartsák tiszteletben. Tehát itt egy az országos szabályozáshoz (OTÉK) képest egy helyi, adott esetben a helyre, településre jellemző speciális előíráscsomag is szabályozza a tervezést és az építést. Teszi ezt a fent leírt cél elérése érdekében. 

 

„A helyi önkormányzati rendeletben felsorolt tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha 
a) a bejelentés megtörtént, 
b) ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és 
c) a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg [2016. évi LXXIV. tv. 10. § (2) bek.].” 

 

A tervdokumentációt az Építész készíti el. 

„A bejelentéshez atelepülésképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 26/B. § (3) bek.].” 

 

A Településképi dokumentációt a Polgármesterhez kell benyújtani. 

A tervdokumentációt a település Polgármestere (Budapesten a Főpolgármester) bírálja el, tehát ő a dokumentáció elfogadója vagy elutasítója. 

 

„A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást abból a szempontból vizsgálhatja, hogy, 
a) a bejelentés megfelel-e a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet formai és tartalmi követelményeinek és, 
b) a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik-e a településképbe, 
c) megfelel-e a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt követelménynek [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 26/C. § b) pont].” 

Forrás: Építési jog | 02.3.2. Településképi bejelentési eljárás (epitesijog.hu) 

 

A fenti jellemzés nem teljes. A pontos meghatározást, leírást a fenti linken olvashatod. 

 

Ne feledd, ez a rendkívül fontos eljárás, dokumentáció határozottan szabályozza az építészeti, településképi megjelenést, azt a minőséget, amit a településen a közakarat „látni akar”. 

 

Páricsy Zoltán építészmérnök további írásait ITT találod, a honlapját pedig ezen webcímen éred el: https://www.paricsystudio.hu    

 


Ezt a bejegyzést 2022. május 8-án tettük közzé.